1255


Ambon

Pravoslavný weblog a listárna pro zveřejňování úvah, oznámení a zpráv
Určeno pro osvětu a misii

Zobrazení příspěvku č. 725: #

Administrátor --- 29. 8. 2011
Nový soubor v sekci pravoslavných filmů

Sv. vladyka mučedník Gorazd - archivní záběry vystříhané z televizního filmu

K 90. výročí biskupského svěcení sv. Gorazda II., jímž byla obnovena autentická pravoslavná cyrilometodějská církev v Čechách a na Moravě jsme připravili krátký sestřih dobových filmových záznamů.

Na pravoslavi.cz/filmyHlavní stránka Ambonu - standardní zobrazení všech příspěvků

Tematický přehled příspěvků Ambonu

Český pravoslavný web www.orthodoxia.cz