1242


Ambon

Pravoslavný weblog a listárna pro zveřejňování úvah, oznámení a zpráv
Určeno pro osvětu a misii

Zobrazení příspěvku č. 726: #

Administrátor --- 30. 8. 2011
Atkualita - z ústředí

Pomník otci Nikolaji Ryžkovovi

Pomník otci protojereji Nikolaji Ryžkovovi, který působil jako pravoslavný duchovní v Praze a v Karlových Varech na počátku 20. století, byl slavnostně odhalen a posvěcen u chrámu svatých Petra a Pavla v Karlových Varech ve čtvrtek 25. srpna 2011. Z bronzu jej vytvořil sochař pan Sergij Byčkov. Vévodí mu vysoký osmikonečný pravoslavný kříž, neboť právě kříž Kristův provázel životní pouť otce Nikolaje při jeho nelehké, ale obětavé službě pravoslavným Čechům v Praze a převážně ruským lázeňským hostům v Karlových Varech. Pro svoji věrnost pravoslavné víře a jejímu duchovnímu dědictví byl dokonce za první světové války zatčen a odsouzen k trestu smrti. Jen díky milosti Boží nebyl rozsudek vykonán a otec Nikolaj se mohl po ukončení války vrátit s podlomeným zdravím do své vlasti, kde krátce na to zemřel.
Panichydu za otce Nikolaje Ryžkova a následné svěcení Památníku vykonal vikář Moskevského patriarchy arcibiskup Marek spolu s otcem protojerejem Nikolajem Liščeňukem, přestavitelem Duchovního zastupitelství Moskevského patriarchátu v Karlových Varech. Ještě před zádušní bohoslužbou a svěcením vystoupil metropolita Kryštof se svědectvím o požehnaném duchovním působení otce Nikolaje mezi pravoslavnými Čechy. Zmínil se také o vzpomínkách jeho dcery sestry Ariadny na hromadné přijímání pravoslavné víry českých starokatolíků v pravoslavném chrámu sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze. Dále také promluvil arcibiskup Marek a zástupce hejtmana Karlovarského kraje pan Mgr. Jaroslav Borka. Události se zúčastnil také osobně primátor Karlových Varů pan Petr Kulhánek, generální konzul Ruské federace v Karlových Varech pan Sergej V. Ščerbakov, vladyka Juraj, arcibiskup michalovsko-košický a mnoho dalších duchovních osob a představitelů společenského a kulturního života z České republiky, Slovenska a Ruské federace. Na konec se všichni přítomní odebrali k reliefu, který otec Nikjolaj Ryžkov zhotovil k poctě cara Petra Velikého pobývajícího v Karlových Varech v letech 1711-1712 a umístil jej na stěnu pod oltářní část chrámu.
                                                                              ústředí
Hlavní stránka Ambonu - standardní zobrazení všech příspěvků

Tematický přehled příspěvků Ambonu

Český pravoslavný web www.orthodoxia.cz