1242


Ambon

Pravoslavný weblog a listárna pro zveřejňování úvah, oznámení a zpráv
Určeno pro osvětu a misii

Zobrazení příspěvku č. 750: #

Administrátor --- 11. 12. 2011
Pozvánka

VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ BPM V PRAZE - 16. - 18.12.2011POZVÁNKA

Drazí otcové duchovní, bratři a sestry v Kristu!

Členové Bratrstva pravoslavné mládeže a jeho příznivci se každoročně setkávají na valném shromáždění. Je to pro nás příležitost, kdy se můžeme podělit se svou prací, kterou se snažíme v rámci života v Církvi vykonávat.
Proto srdečně zveme všechny členy Bratrstva a všechny mladé lidi na valné shromáždění, na kterém se mohou dozvědět o naší práci a aktivitách.

Valné shromáždění Bratrstva pravoslavné mládeže v České republice – SYNDESMOS se uskuteční ve dnech 16.–18. prosince 2011 v Praze. Hlavní bod setkání – volba nového vedení se bude konat v prostorách hotelu Icon V Jámě 6.
Program setkání:

PÁTEK

od 17:00        příjezd účastníků – ubytování, večeře, seznamování

SOBOTA

9:30        Archijerejská sv. liturgie v katedrálním chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Resslově 9a
10:30        Zahájení valného shromáždění BPM v hotelu Icon
- přivítání hostů, volba zapisovatele
- promluvy hostů a přednesení zpráv o činnosti BPM (powerpointová prezentace)
13:00        Otázka změny stanov, volby
13:45        Oběd
14:15        Diskuse, ukončení a modlitba
14:30        Procházka pravoslavnou Prahou
17:00        Večerní bohoslužba v katedrálním chrámu sv. Cyrila a Metoděje
18:00–19:00 Večeře
19:30–20:00 Modlitby před svatým přijímáním
20:15 Společenské hry / pravoslavný film / volná zábava

NEDĚLE

8:00–12:00        Účast na nedělní svaté liturgii v některém z pražských chrámů podle vlastní volby
12:00–13:00 Oběd
13:00–14:00 Vyklizení společných ubytovacích prostor, ukončení setkání

Zájemci o setkání ať se prosím nahlásí mailem o. Metodějovi – vit.kout/zavinac/seznam.cz (773 660 205) nebo Martinu Létalovi – letalm/zavinac/seznam.cz (608 377 545) nejpozději do 14. 12. Poplatek za ubytování (včetně jídla) na jeden den činí 60 Kč, na oba dny 120 Kč.

Kristus uprostřed nás!
Ivo Vrobel
prezident Bratrstva pravoslavné mládeže


Pozvánka v PDF
Hlavní stránka Ambonu - standardní zobrazení všech příspěvků

Tematický přehled příspěvků Ambonu

Český pravoslavný web www.orthodoxia.cz