1242


Ambon

Pravoslavný weblog a listárna pro zveřejňování úvah, oznámení a zpráv
Určeno pro osvětu a misii

Zobrazení příspěvku č. 752: #

Administrátor --- 14. 12. 2011
Z došlé pošty

Oprava pravoslavného kříže na místě cikánského tábora v Letech

Kříž umístěný na pietním území KP Lety byl zrenovován. Oprava kříže trvala necelý měsíc a na pietní území byl znovu umístěn 26.11.2011. Na žádost protojereje Davida Dudáše, tajemníka odb. Metr. rady Pravoslavné církve v Čes. zemích pro pastoraci Romů v ČR, byl kříž doplněn ještě o stříšku, která má dřevo ochránit před povětrnostními vlivy.

Pietní místo LetyHlavní stránka Ambonu - standardní zobrazení všech příspěvků

Tematický přehled příspěvků Ambonu

Český pravoslavný web www.orthodoxia.cz