1242


Ambon

Pravoslavný weblog a listárna pro zveřejňování úvah, oznámení a zpráv
Určeno pro osvětu a misii

Zobrazení příspěvku č. 755: #

Administrátor --- 28. 12. 2011
Nechutná epizoda v betlémském chrámu

Vážný incident v chrámu Narození Páně v Betlémě

nastal 28. prosince mezi arménskými a pravoslavnými duchovními při každoročním generálním úklidu chrámového prostoru.

Podle zprávy Jerusalemského patriarchátu mniši bratrstva Svatého Hrobu šli do Betléma a začali s františkány a armény provádět generální úklid.

V basilice Narození Páně se provádí generální úklid jednou do roka krátce před pravoslavnými vánočními svátky a podílejí se na něm všechna křesťanská vyznání, která chrám užívají. Spoluužívání chrámu včetně jeho údržby a úklidu se řídí přesnými dvoustrannými dohodami, které jsou mezinárodně uznané a musejí být do detailu dodržované, aby byl zajištěn klid.

Když pravoslavní postavili žebřík a začali s úklidem, arméni neopustili chrám, jak je domluveno ve smlouvě. Pravoslavní okamžitě požádali o přítomnost policejní ochrany, ale arméni i tak zaútočili na pravoslavné duchovní provádějící úklid. Mnichovi Matoušovi zlomili dva prsty, diakon Athanasios byl zraněn na rameni a dále byli zraněni další tři kněží.

Pořádková policie vytvořila kordon mezi pravoslavnými a armény, a tak bylo zabráněno horším útokům. Nakonec byli arméni vyvedeni z chrámu a pravoslavní mohli pokračovat v úklidu. Jerusalemský patriarchát protestoval proti chování arménů a obvinil je z podněcování nepokojů a vytváření problémů.

(Romfea.gr adal.)

Hlavní stránka Ambonu - standardní zobrazení všech příspěvků

Tematický přehled příspěvků Ambonu

Český pravoslavný web www.orthodoxia.cz