1255


Ambon

Pravoslavný weblog a listárna pro zveřejňování úvah, oznámení a zpráv
Určeno pro osvětu a misii

Zobrazení příspěvku č. 766: #

Administrátor --- 16. 1. 2012
Z církevního ústředí

Za propuštění z vězení otce Efrema ze Svaté hory Athos

Igumena ze svatohorského monastýru Vatoped otce Efrema zatkla řecká policie krátce po jeho návratu ze svaté Rusi. Vláda athoské monacké republiky totiž požehnala otci Efremovi, aby na žádost patriarchy moskevského Kirilla přivezl na svatou Rus pás přesvaté Bohorodice a umožnil tak, aby se mu poklonily tisíce pravoslavných věřících. Tato vzácná svatohorská relikvie je uložena právě v monastýru Vatoped. Otce Efrema policie nejen zatkla, ale též uvěznila ve vyšetřovací vazbě z důvodů dlouhotrvajícího majetkového sporu mezi monastýrem Vatoped a řeckým státem.

Zatknutí otce igumena Efrema způsobilo velké rozhořčení v celém pravoslavném světě. Všichni patriarchové a představitelé místních autokefálních církví, a mnoho dalších hierarchů a duchovních včetně našeho metropolity Kryštofa, se obrátili na kompetentní řecké úřady s prosbou, aby byl otec Efrem okamžitě propuštěn a vyšetřování se konalo podle platných právních norem na svobodě. Uvržení svatohorského igumena do vězení chápe celý pravoslavný svět jako zneuctění duchovního významu Svaté hory, jako nezávislého mnišského státu.

ústředí
Hlavní stránka Ambonu - standardní zobrazení všech příspěvků

Tematický přehled příspěvků Ambonu

Český pravoslavný web www.orthodoxia.cz