1242


Ambon

Pravoslavný weblog a listárna pro zveřejňování úvah, oznámení a zpráv
Určeno pro osvětu a misii

Zobrazení příspěvku č. 769: #

Administrátor --- 17. 2. 2012
Nová liturgická brožura a dva nové velkopostní zpěvy

I. díl triodu postního a něco nového pro liturgii předem posvěcených Darů

Hotovo je nové vydání prvního dílu triodu postního (oproti dřívějšímu vydání je provedeno mnoho změn a doplňků v obsahu i úpravě).

Díl I.: Od neděle celného a farizeje až k první neděli Velkého půstu. K dispozici v PDF:
www.pravoslavi.cz/download

Pro liturgii předem posvěcených Darů byly na český text adaptovány dvě starobylé melodie k hymnům: „Nechť vznáší se modlitba moje jako kadidlo...“ a „Nyní mocnosti nebeské“.

Noty jsou na www.pravoslavi.cz/download a instruktážní nahrávky na pravoslavi.cz/zpevnik.

P.S.
Brožura s postupem a notacemi pro liturgii předem posvěcených Darů se připravuje a měla by být před začátkem velkého půstu k dispozici.

Stejně tak by měl být letos včas uvolněn 2. díl triodu postního.Hlavní stránka Ambonu - standardní zobrazení všech příspěvků

Tematický přehled příspěvků Ambonu

Český pravoslavný web www.orthodoxia.cz