1242


Ambon

Pravoslavný weblog a listárna pro zveřejňování úvah, oznámení a zpráv
Určeno pro osvětu a misii

Zobrazení příspěvku č. 799: #

Administrátor --- 20. 6. 2012
Zprávy ze světa - nečekané odhalení příčin krachu ekumenického dialogu

Kardinál Koch tvrdí, že příčinou neúspěchu pravoslavno-katolického dialogu byl německý původ bývalého patriarchy Alexije II.

Vatikán. Kardinál Kurt Koch je prezidentem papežské rady pro jednotu křesťanů. Nedávno se opět dotkl tématu vzájemných vztahů mezi pravoslavnou církví a katolicismem. Má za to, že dialog mezi pravoslavím a katolickou církví byl přetržen v r. 2000 v souvislosti s tím, že Moskevský patriarchát poukázal na problém uniatství a proselytismu. "Je potřeba také říci, že vztahy mezi Janem Pavlem II. a Alexijem II. nebyly nejlepší." Kardinál vidí příčinu problémů těchto vztahů v německém původu rodiny Alexije II., který kvůli tomu prý stále "musel dokazovat, že je Rusem", a tím se objasňuje to "napětí vůči papeži, který pocházel z Polska".

Opravdu pozoruhodná ideová konstrukce vatikánského ekumenisty. Hodno povšimnutí na těchto větách však je, že celých deset let Vatikán oficiálně tvrdil, že vztahy jsou dobré, dialog zdárně pokračuje apod. Teď se najednou dozvídáme přímo od prezidenta ekumenistů, že dialog odumřel už před více než deseti lety a vzájemné vztahy - řečeno diplomatickým jazykem - "nebyly nejlepší" (což přeloženo do normální řeči znamená, že byly na bodě mrazu). Podobně pozoruhodné je i navrhované vysvětlení, "kdo za to může". No, přece vatikánský ekumenický boss nepřizná, že tyto mrazivé vztahy jsou výsledkem arogance a pokrytectví Jana Pavla II., který byl sice skvělým šoumenem a uměl to s masmédii, ale s kvalitami jeho lidské stránky měli pravoslavní na východě ty nejtrpčí zkušenosti. (Pozn. překl.)
"Současná situace je jiná," ubezpečuje prelát. "Naštěstí Benedikt XVI. hned na počátku svého pontifikátu v dubnu 2005 podpořil obnovení dialogu ... Současný patriarcha Kyrill znal kardinála Ratzingera mnohem dříve, než se stal papežem, a mají dobré vzájemné vztahy."

"Dialog s pravoslavnými církvemi není blokován, ale potýkáme se s otázkou o primátu papeže. Po setkání mezinárodní smíšené komise pro teologický dialog mezi římskokatolickou a pravoslavnou církví v Ravenně (2007) jsme si mysleli, že už jsme překonali překážky. Katolíci i pravoslavní byli blízko ke konsensu. Jenže v březnu r. 2011 moskevský patriarcha pravil, že ravenský dokument nikdy neuznával," běduje kardinál Koch.

"Je tudíž potřeba čekat na budoucí všepravoslavný církevní sněm, jehož výsledky budou pro budoucnost ekumenismu zásadní," zakončil představitel papežské rady pro jednotu křesťanů.

Sedmitza ru
K ravenskému dokumentu jsme zde už něco poznamenávali v příspěvcích: Šifra z Ravenny a Reakce na Šifru z Ravenny. A co se týče toho výroku kardinála Kocha o podpoře čerstvého papeže Benedikta ekumenismu, viz článek Ekumenismus - znovu a jinak?


Hlavní stránka Ambonu - standardní zobrazení všech příspěvků

Tematický přehled příspěvků Ambonu

Český pravoslavný web www.orthodoxia.cz