1242


Ambon

Pravoslavný weblog a listárna pro zveřejňování úvah, oznámení a zpráv
Určeno pro osvětu a misii

Zobrazení příspěvku č. 806: #

Administrátor --- 17. 7. 2012
Ze světa

Athonští mniši na konferenci ve Výmaru odsoudili jednopohlavní sňatky a euthanasii

Svatohorští mniši a ostatní účastníci konference "Athos - jedinečné duchovní a kulturní dědictví současného světa" konané v německém Výmaru (Weimar) podrobili kritice stejnopohlavní (tj. homosexuální) sňatky, euthanasii, individualismus a snahu obohatit se na úkor druhých, což vede ke globální krizi. Prohlásili, že za pravou svobodu považují svobodu od hříchu.

Zakladatel a prezident světového společenského fóra "Dialog civilizací" Vladimir Jakunin na začátku diskuse o homosexuálních sňatcích spojil tuto otázku s problematikou "ekologie sociálního prostředí" a vybídl k řešení tohoto tématu na příštím zasedání, které se bude konat na půdě OSN.

"V OSN existují dokumenty, v nichž se píše, že sňatek to je spojení muže a ženy... Dnes se z nějakých důvodů zapomíná, že to bylo přijato světovým společenstvím. Adopce dětí v jednopohlavních svazcích je podle mého názoru znečišťováním sociálního ekologického prostředí," prohlásil Jakunin.

Představitel vedení OSN v právních otázkách prof. Spiridon Bazinas z Vídně souhlasil s Jakuninovým návrhem a poznamenal, že "je pokus odtrhnout křesťany od jejich kořenů" a "tato konference je o problému vzájemných vztahů lidských práv a náboženské tradice".

"Pravoslavná antropologie hlásá, že svět to je ikona Boží... Svoboda, právo bez odpovědnosti, to nejsou lidská práva. Nutno je stavět do kontextu vztahu člověka s Bohem, ne do kontextu individuality, ale spolužití," uvažuje Bazinas.

"Pravoslavným křesťanům je jasné, že dosáhnout zbožštění (tj. sjednocení s Bohem) skrze sňatek mezi lidmi stejného pohlaví není možné," uvedl představitel athonského monastýru Chilandar, jeromonach Dositej.

Podle jeho slov je homosexualita hříchem a porušením Boží vůle, která je ohledně této záležitosti zřetelně vyložena v Bibli, a proto stejnopohlavní svazky nejsou projevem svobody. "Není žádná svoboda bez podřízení se Bohu, protože pravá svoboda - to je osvobození od hříchu," objasňuje mnich.

Dále poznamenal, že rodinné problémy jsou dnes často spojeny s neposlušností vůči Bohu a manželu (manželce), s absencí askeze (přemáhání), která je pohybem vedoucím k Bohu. "Energie lásky dnešní lidé směřují k sobě a nikoliv k druhému člověku - převládá individualismus," konstatoval s lítostí mnich.

Jiný vyslanec Svaté Hory, jeromonach Avraamij z monastýru Simonos Petra, který přijel na Athos před 25 lety z Ruska, uvedl při rozhovoru s novináři, že chápe svobodu nikoliv jako libovůli ale jako osvobození od něčeho - od hříchu, od špatných vášní, od negativních životních postojů. Tuto svobodu nelze dle jeho slov dosáhnout demonstracemi za lidská práva ale "namáhavým úsilím za pokoření svých vášní".

Euthanasii jeromonach nazývá vraždou a sebevraždou. "Bůh dává člověku utrpení k očištění duše. Péče o nemocné nás činí čistšími. Sebevražda je jedním z nejhorších hříchů. Je smutné, že se něco takového legalizuje. Někomu se hodí, aby se nemuselo pečovat o nemocné. Jenže nás to mění ve zvířata," vyjadřuje své přesvědčení Svatohorec.

Globální ekonomickou krizi považuje za "uměle vyvolanou" a za spojenou opět s mravním stavem společnosti. "Všechno je to jen touha obohatit se na účet ostatních lidí," tvrdí mnich.

Fórum věnované Svaté Hoře se koná v Evropě už podruhé. První setkání představitel řady zemí k rokování o osudu Athosu se konalo před rokem v rakouském Salzburgu, kde bylo rozhodnuto svolávat podobné konference pravidelně. Je to spojeno s tím, že se v poslední době ve světě objevuje rostoucí napětí mezi sekulárním a náboženským světonázorem, jsou slyšet výzvy proměnit Athos ve výdělečnou turistickou zónu a udělit ženám právo navštěvovat Svatou Horu.

Konference ve Výmaru 23. - 26. června se zúčastnili politici, vědci, společenští i náboženští činitelé z Ruska, Řecka, Německa, Rakouska, Belgie, Itálie, Velké Británie, Ukrajiny, Srbska, Rumunska, Bulharska. Organizátory konference se stalo fórum "Dialog civilizací", mezinárodní společenství "Přátelé Athosu", Ruský pravoslavný církevní fond v Německu.

RIA NovostiHlavní stránka Ambonu - standardní zobrazení všech příspěvků

Tematický přehled příspěvků Ambonu

Český pravoslavný web www.orthodoxia.cz