1242


Ambon

Pravoslavný weblog a listárna pro zveřejňování úvah, oznámení a zpráv
Určeno pro osvětu a misii

Zobrazení příspěvku č. 808: #

Administrátor --- 23. 7. 2012
Ze světa - chrám, který známe z ikon svatých Otců VII. sněmu, je už zase mešitou

Chrám Svaté Sofie v Nikáji, kde se konal sedmý všeobecný sněm, začal fungovat jako mešita


Jedna z ikon svatých Otců VII. všeobecného sněmu

 

Zde zasedali svatí Otcové

 
Historický chrám Svaté Sofie v Nikáji (Nicei), v současnosti Iznik, Turecko, kde se v r. 787 konal sedmý všeobecný sněm, začíná fungovat jako mešita, pro kterou je už určen muftí.

Poprvé byl tento chrám změněn na mešitu v r. 1331, když tuto maloasijskou oblast dobyli osmanští Turci. Mešitou zůstal chrám až do té doby, kdy do tohoto regionu přišla řecká armáda v rámci akcí konaných v Malé Asii po konci první světové války.

V r. 1922 chrám vyhořel a dlouhou dobu zůstával v ruinách. Pak byl obnoven, ale až doposavad nesloužil ani jako chrám ani jako mešita, ale bylo z něj muzeum.

Jak už bylo oznámeno dříve, nedávno přijala turecká vláda rozhodnutí zrušit muzeum v chrámu Svaté Sofie a odevzdal jej muslimské obci jako mešitu. Začátek konání islamistických modlitebních shromáždění ve starobylé křesťanské svatyni připadl na začátek muslimské postní doby Ramadán.

V době vlády římského císaře sv. Konstantina Velikého, v r. 325, se v Nikáji konal první všeobecný sněm. Na sněmu byl přijat tzv. Niceo-cařihradský symbol víry vyhlašující dogma o přesvaté Trojici a byla zde odsouzena hereze ariánství. Také byl na sněmu definován pro všechny křesťany společný termín oslavy Paschy Kristovy.

Chrám Svaté Sofie byl v Nikáji zbudován na příkaz byzantského císaře sv. Justiniána I. v šestém století. Právě v něm se shromáždil "druhý nicejský" sněm čili VII. všeobecný, na němž byla odsouzena hereze ikonoborectví.

Iznik je v současnosti tureckou metropolí Konstantinopolského patriarchátu a nominálním biskupstvím římskokatolické církve (tato katedra není od r. 1976 nikým obsazena).

Sdmica.ru, Romfea, 19. července


Hlavní stránka Ambonu - standardní zobrazení všech příspěvků

Tematický přehled příspěvků Ambonu

Český pravoslavný web www.orthodoxia.cz