1256


Ambon

Pravoslavný weblog a listárna pro zveřejňování úvah, oznámení a zpráv
Určeno pro osvětu a misii

Zobrazení příspěvku č. 819: #

Administrátor --- 20. 8. 2012
Ze světa - tolerance homosexuality proniká do římskokatolické církve

„Takoví současní kardinálové“

Katolický vídeňský arcibiskup Christoph Schönborn podpořil zvolení zjevného homosexuála do pastýřské farní rady.

Ještě ani nestihl odeznít názor vyjádřený kardinálem Karlo Mariem Martiniem, jímž uvedl svou knihu "Credere e conoscere" a týkal se možnosti státního uznání homosexuálních párů, pokud mají partneři stabilní vztah, a už se newsmakerem na toto téma stal další kardinál - známý vídeňský arcibiskup. Zatímco milánský arcibiskup, jezuita v důchodu, Martini se omezil jen na teoretické úvahy, tak dominikán Schönborn se odhodlal ke zcela praktickým krokům.

Pastýřská rada farnosti ve Stützenhofenu většinou hlasů zvolila do svého členstva otevřeného gaye Floriana Stangla. Představený farnosti se však obrátil na kardinála s žádostí, aby prohlásil tuto volbu za neplatnou. Chudák otec Gerhard byl zcela přesvědčen, že se hlava rakouské církve přikloní na jeho stranu, ale stalo se něco jiného. Kardinál si pozval Stangla i s jeho milencem (s nímž žije 26-letý Florian v registrovaném partnerství) k sobě na oběd, a poté sdělil tisku své dojmy. "Nyní už chápu, proč si ho farnost zvolila," uvedl purpurem se odívající biskup, "jeho osobnost působí silným dojmem a je to pokorný člověk velké víry." "Znám kánony, ale také vím, že Ježíš přišel pro člověka a ne kvůli kánonům. Mám zato, že tento mladík je na správném místě a proto souhlasím s jeho zvolením," prohlásil kardinál.

Nyní aby si zahanbený farář opatřit nové učebnice morální teologie nebo vyhledal rekvalifikační kurs. Rakouští katolíci jsou laureáti ceny pro nejprogresivnější katolickou církev, která už dokázala revidovat věkovité předsudky a zříci se diskriminace členů té nejbezmocnější a bezprávné části společnosti.

Presbuter.ru


P.S.
Od roku 1975 byl Schönborn profesorem na Universität Freiburg ve Švýcarsku, nejprve učil katolickou dogmatiku a později ještě teologii východních církví. V roce 1998 byl jmenován kardinálem a krátce poté i zvolen předsedou Rakouské biskupské konference. Zpráva je o to závažnější, že Schönborn byl v r. 2005 často uváděn mezi kardinály majícími šanci na zvolení papežem (tzv. papabile). Nejde tedy o žádnou marginální osobnost římskokatolické církve. Jeho názory bezesporu něco vypovídají o myšlenkovém světě římského křesťanství v západní Evropě. Vypadá to, že brzy se stanou římští katolíci další "duhovou církví".

Pro pravoslavné je to smutná zpráva. Znamená totiž hrozbu, že v tom brzy budeme sami. Čili že pravoslavná církev zůstane poslední duchovní křesťanskou silou, která bude mít k homosexualitě jednoznačné stanovisko a bude udržovat duchovní a mravní tradici, která sahá až k Mojžíšovu zákoníku a ještě hlouběji.

I toto je souvislost, kterou musíme brát v úvahu při dnešní hysterii kolem vystoupení a odsouzení ženské punkové skupiny v Rusku. Ta fóbie, cíleně vyvolávaná médii proti Rusku i proti Ruské pravoslavné církvi, nemůže nesouviset s tím, že západní církev opouštějí poslední pozůstatky starokřesťanské zbožnosti a mravnosti, a tak je u nás pochopitelná snaha nějak zdiskreditovat ty, kteří se ještě křesťanské morálky nevzdali.

(Životopisná data z Wikipedie)


Hlavní stránka Ambonu - standardní zobrazení všech příspěvků

Tematický přehled příspěvků Ambonu

Český pravoslavný web www.orthodoxia.cz