1242


Ambon

Pravoslavný weblog a listárna pro zveřejňování úvah, oznámení a zpráv
Určeno pro osvětu a misii

Zobrazení příspěvku č. 850: #

Administrátor --- 11. 11. 2012
Zpráva z ústředí

Rozloučení s patriarchou Maximem

Bulharská pravoslavná církev spolu s představiteli všech místních církví se v pátek 9. listopadu 2012 v katedrále sv. Alexandra Něvského v Sofii rozloučila se svým milovaným patriarchou. Naši církev reprezentoval vladyka Jáchym, biskup hodonínský, spolu okružním protopresbyterem ostravsko-opavským Mgr. Nikolajem Popovem. Biskup Jáchym předal Posvátnému synodu, duchovenstvu a věřícím bulharské církve kondolenční dopis Jeho Blaženosti vladyky Kryštofa, metropolity českých zemí a Slovenska v tomto znění:

"Celý pravoslavný svět postihla veliká ztráta. Odešel k Hospodinu v nedožitých devadesáti devíti letech nejvyšší představitel Bulharské pravoslavné církve blažené paměti patriarcha Maxim. Více než čtyřicet let spravoval Bulharskou pravoslavnou církev. Jeho pevná vůle, víra a milující srdce pomohly pravoslavné církvi i jejímu Božímu lidu řešit mnohé složité problémy ve druhé polovině dvacátého století. Celý život zesnulého patriarchy Maxima byl příkladem pro nás všechny, kteří sloužíme v církvi Kristově.

Patriarcha miloval Českou republiku i republiku Slovenskou. Často býval hostem naší místní církve. Jeho produchovnělý liturgický projev a hluboká kázání navždy zůstaly v srdcích věřících Prahy i dalších našich měst. Nikdy nezapomenu na naše osobní setkání a společné modlitby i naše bratrské společenství a z mé strany vždy doprovázené projevy synovské lásky. Moudrost tohoto nezapomenutelného strace a hierarchy provázela mojí životní cestu. Jeho v pravdě otcovský vztah ke mně, jeho rady a modlitba mi pomáhaly činit důležitá rozhodnutí.

Dnes prožíváme velikou bolest nad odchodem tohoto světlého Božího člověka. Avšak tato naše bolest se spojuje s pevnou vírou, že Pán náš Ježíš Kristus přijal duši blaženého patriarchy Maxima a daruje mu věčný pokoj v náruči Abrahama, Izáka a Jákoba.

Království Boží a věčný pokoj patriarchu Maximovi."

ústředí


Hlavní stránka Ambonu - standardní zobrazení všech příspěvků

Tematický přehled příspěvků Ambonu

Český pravoslavný web www.orthodoxia.cz