1242


Ambon

Pravoslavný weblog a listárna pro zveřejňování úvah, oznámení a zpráv
Určeno pro osvětu a misii

Zobrazení příspěvku č. 852: #

Administrátor --- 14. 11. 2012
Ze světa - k nestabilní sociální situaci v Rusku

Ruský katolický arcibiskup vyjádřil patriarchovi Kyrillovi podporu

Moskva 26. října 2012

Představitel katolické arcidiecése Matky Boží v Rusku a Konference katolických biskupů Ruska, arcibiskup Paolo Pecci, vyjádřil podporu Ruské pravoslavné církvi v souvislosti s anticírkevními akcemi (výtržnost punkerek, podřezávání křížů a vandalství páchané na církevních objektech, novinářská štvanice, pomluvy, rozdmychávání anticírkevních nálad apod.; pozn. red.).

"Vaše Svatosti, dovolte, abychom vás ubezpečili o podpoře katolické obce v Rusku. Chceme se svými pravoslavnými bratry sdílet námahu a péči o ustanovení spravedlivého světa a dobra všude, kde si Bůh bude přát nás k tomuto dílu povolat," praví se v dopise arcibiskupa Paola patriarchovi Kyrillovi.

Dále arcibiskup vyjádřil soustrast s tím, že "Ruská pravoslavná církev musí v poslední době snášet tak hořkou pohanu a potupu od příslušníků některých sfér společnosti".

Útěchou v "takovém soužení" může dle jeho slov sloužit připomínka, že "tak pronásledovali i proroky" (citace z Kristových blahoslavenství; pozn. překl.), a dále citoval ap. Pavla: "Je-li to vůle Boží, abychom trpěli, pak ať je to za dobré skutky, a ne za zlé."

"Jenom když svými skutky uvádíme do života Kristovo Evangelium, můžeme dosáhnout překonání jakékoliv krize, rozepře nebo spory daleko spíše, než jakýmikoliv jinými způsoby ovlivňování situace v církvi i ve společnosti," uvádí se v dopise.

Jak arcibiskup Paolo podtrhl, Ruské církvi a patriarchovi patří "hlavní role ve zvěstování Evangelia a v tom, aby v sociálních, ekonomických a kulturních okolnostech života naší společnosti neustále bylo přítomno svědectví o víře, která jediná je schopna přinášet útěchu a utvářet nové stabilnější vzájemné společenské vztahy."

Interfax - religia, Pravoslavie.ruHlavní stránka Ambonu - standardní zobrazení všech příspěvků

Tematický přehled příspěvků Ambonu

Český pravoslavný web www.orthodoxia.cz