1242


Ambon

Pravoslavný weblog a listárna pro zveřejňování úvah, oznámení a zpráv
Určeno pro osvětu a misii

Zobrazení příspěvku č. 859: #

Administrátor --- 12. 12. 2012
Z českého tisku: další medaili za chrabrost posíláme popovi do Ruska

Zastal se punkerek a církev ho za to proklela

(Doplněno)

Katolíci na Christnetu a Lidové noviny mají nového "hrdinu Ruska" - statečného popa, kterého Ruská církev proklela za to, že se zastal nevinných děvčátek z punkové skupiny P. R.

Ano, vyděšeným českým čtenářům katoličtí žurnalisté malují před očima temný obraz strašlivé církevní "klatby" uvalené na chudáka popa. Bere to za srdce, že? Lidové noviny dramaticky píší: "Odvážil se pozdvihnout hlas" a "vzápětí jej stihla klatba". Čtenář sotva dýše nad tou hrůzou. Pro Čecha s historickou zkušeností hořících inkvizičních hranic nemá zpráva v Lidovkách příliš daleko ke sdělení: "Upálení nešťastného odvážného popa se bude konat hned po Novém roce na Rudém náměstí za přítomnosti Putina a severokorejského vyslance; hranici bude v přímém přenosu státem zotročené televize zapalovat patriarcha osobně."

Dále citují katolické Lidovky slova hrdiny: "Církev by se neměla plést se do voleb a politiky." Je moc pěkné, že to píší noviny spřažené s katolickou církví, která se do politiky plete neustále, s politiky je jedna ruka a ovlivňuje politickou situaci u nás ze všech svých sil (nejlepším důkazem nesmírného politického vlivu katolické církve dokonce i v ateistickém Česku je prosazení sporných církevních restitucí proti vůli 80 % národa). Můžete se podívat na dokumentární fotografie pěkné spolupráce katolického kléru s fašisty (že by to nemělo s politikou nic společného?). Konec konců i Synodní rada Českobratrské církve evangelické vydala nedávno své oficiální prohlášení - varování těm, kdo by se snad nechali zlákat sociálním programem pomoci chudým a chtěli volit Sociální demokracii. Ani evangelíci se ovlivňování politiky a voleb nikterak neštítí, jejich kněží nemají problém se zasedáním v parlamentu apod. Všechny církve se tu pletou do politiky a ovlivňují volby, seč jim síly stačí, ale stačí jediná věta patriarchy Kyrilla, který kdesi uvítal Putina s oslovením: "pravděpodobný vítěz voleb", a celý svět je na nohou a zděšeně volá: "Ruská církev se plete do politiky!"

Novinářská etika se zase ukázala ve své "české verzi". Christnet i Lidové noviny se staly tribunou jednoho popa, a po názoru druhé strany bystří čeští investigativci nepátrají, natož po reálných faktech. Proč by po nich vlastně měli pátrat? Vždyť ten "prokletý" pop říká tak pěkně to, co chceme o Rusku slyšet.

Tak jsem zapátral trochu sám a udělal to, co měli udělat dobře placení novináři místo toho, aby v redakci klábosili nad šálkem dobré brazilské kávy (teď si představte, že za takovou kvalitu zpravodajství by se mělo internetovým zpravodajským serverům ještě platit). Tak tedy názor druhé strany:

20.08.2012
Tambovská eparchie sdělila podrobnosti o působení diákona Sergeje Baranova, který před tím na Facebooku zveřejnil dopis, v němž žádá, aby byl zbaven duchovenské hodnosti kvůli nesouhlasu s rozsudkem nad účastnicemi punkové skupiny P. R.

V prohlášení se poznamenává, že na hodnost diákona byl vysvěcen 19. prosince 1994 a poté sloužil v chrámech města Tambov. 2. listopadu 1999 mu bylo místním biskupem zakázáno vykonávat bohoslužby kvůli "drzosti a bezbožnému vztahu vůči posvátným kněžským bohoslužebným rouchům, které projevil, když si 28. října t.r. po večení bohoslužbě v chrámu ženského monastýru nasadil archijerejskou mitru a diákonský orár použil jako archijerejský omofor s úmyslem nechat se takto vyfotografovat, jak stojí před svatým prestolem a jak sedí na archijerejském trůně (na tzv. horním místě) ... kvůli chování, které je nepřístojné pro chování duchovního na veřejnosti, a zpívání vulgárních písní ... kvůli tomu, že přišel do chrámu vykonávat bohoslužbu v opilém stavu..."

Až do r. 2003 byl tento diákon pod zákazem služby. Poté požádal, aby byl zákaz zrušen a opět byl přijat do kléru Tambovské eparchie. Jeho prosbě bylo vyhověno. Později, v r. 2005 byl přijat jako poslušník do volgogradského monastýru, a tamní biskup žádal tambovského biskupa o zaslání jeho personálií. O deset dní později však žádost o zaslání osobní složky zrušil s odůvodněním, že "zdraví a morálka (Sergeje Baranova) mu nedovolují být pravoslavným duchovním, jak ukázalo jeho hýřivé chování během krátké doby, co pobýval v tomto monastýru".

Od r. 2005 nemá Tambovská eparchie zprávu, kde se diákon Sergij Baranov zdržuje. Eparchiální soud po něm pátrá, neboť požaduje podání vysvětlení. Potud zpráva z Tambovské eparchie ze srpna 2012.
Nová zpráva:
V Tambovské eparchii letos v září zasedl eparchiální soud, který řešil případ diákona Sergeje Baranova, jenž se proslavil po celé zemi svým otevřeným dopisem patriarchu Kyrillovi. V něm diákon vyjádřil podporu odsouzených účastnic skupiny P. R., které zorganizovaly "punkovou modlitbu" v chrámu Krista Spasitele.

"Já, nesloužící klerik Tambovské eparchie diákon Sergij Baranov oficiálně vyhlašuji naprosté ukončení vztahů a svůj rozchod s Ruskou pravoslavnou církví Moskevského patriarchátu a žádám, aby mne zbavila posvátné hodnosti (diákona). Zůstávám věřícím křesťanem, ale zůstat v jedné církvi s lháři, prospěcháři a pokrytci nepovažuji za možné," píše Baranov na internetu. Ve svém veřejném dopise také prohlašuje, že kauza P. R. ještě více utvrdila izolaci Ruska od ostatního světa...

Celý dopis na Facebooku (všimněte si, že diákon připojil hned i anglickou verzi; bez ní by celá jeho akce neměla smysl.)

Církev na to reagovala. Nejprve sice Tambovská eparchie tvrdila, že takový diákon neexistuje a že celá historka je zřejmě provokací, ale poté, co zapátrali v archivu, objasnili, že zde skutečně takový duchovní byl a již v 90. letech byl jednou zbaven hodnosti za nepřístojné chování.

Na letošní zasedání eparchiálního soudu byl Baranov třikrát pozván, ale nedostavil se. Soud ho 12. září definitivně zbavil diákonské hodnosti a odloučil od církve, jak si to bývalý diákon sám přál. Nyní toto rozhodnutí musí ještě potvrdit patriarcha. Baranov se před novináři vyjádřil, že není překvapen a že toto rozhodnutí očekával. (TV Life News, 12. 9. 2012; tato TV už šíří informaci o vyloučení z církve kvůli dopisu na podporu P.R.)

Později však zase tvrdil, že žádal vyloučení z Ruské pravoslavné církve, ale nikoliv zbavení hodnosti, a rozčiloval se, že "kněží (tj. soudcové) nechápou, že hodnost je dar Boží a ne majetek Moskevského patriarchátu". Pak dodal, že ho vyloučení z církve (anathema, exkomunikace) neděsí, protože Bůh je v jeho duši a tu mu nikdo nevezme. (Je to prostě rozený teolog; pozn. překl.)

Další ukázkou duševního stavu bývalého klerika jsou jeho vážně míněná slova o vnitrocírkevním "inkvizičním soudu", na němž prý byly punkerky odsouzeny a tento církví předem připravený rozsudek pak světský soud pod přímým nátlakem kněží jen vynesl. Píše to v dopise patriarchovi. Asi všichni, kteří se orientujeme v čase a prostoru, chápeme, že takové výroky mohou pocházet jen z blouznění poškozeného rozumu nebo z deliria tremens. V tom smyslu kvalifikovali jeho slova i představitelé RPC. Spolu s tím vyjádřili svoji lítost nad jeho rozhodnutím.

Suma sumárum. Eparchie už dříve prohlásila, že žádosti diákona bude vyhověno, protože nemůže být duchovním, kdo si to nepřeje. Eparchiální soud vynesl rozsudek s obsahem dle přání bývalého diákona. Přesně to, co písemně a veřejně žádal, tedy dostal - má na to oficiální "bumažku" i s razítkem. Zdá se mi, že první, kdo vyfabrikoval západnímu sluchu lahodící propagandistický slogan ve smyslu: "Zastal se punkerek a církev ho za to pronásleduje," byli v Rusku advokáti skupiny P. R. Teď už podporu "chudákovi popovi", jehož církev kvůli punkerkám "proklela", provolávají jistě mnohá západní média. Jak píše známý český kreslíř: "Největším vědeckým objevem 20. století je zjištění, že se lidská blbost šíří rychlostí světla." A Lidové noviny s Christnetem by mohly zářit jako vánoční stromeček.

-----

Můj zcela soukromý dojem:
Tento vykuk, který má zřejmě dlouhodobý problém s alkoholem (a potažmo s krátkodobou pamětí), si v nějaké střízlivé chvilce rychle spočítal, odkud kapou finance na další vodku. A tak tento "pop", který už sedm let na bohoslužby nedbá, využívá nenadálé příležitosti, svižně zaprotestuje, uvědoměle se staví na tu správnou stranu a s výkřikem "hurá" jako že nastavuje odhalenou hruď všem šípům od ruských mrakoběsů. Myslím, že jeho kalkulace neselže. Teď už pop dává interview zahraničním novinářům - včetně ČTK.
Viděl jsem video s jeho prohlášením. Moc přesvědčivě to nevypadalo. Na videozáznamu s častými střihy vidíme světského člověka (působícího dojmem předčasného chátrání), na němž je na první pohled patrné, že se bohoslužbami a církevním životem nezabývá už léta letoucí; sedí tam v modrém pruhovaném tričku ve zcela světském pokoji a pomalu, vyschlými ústy formuluje své názory, aniž by je nějak hlouběji rozebíral. Vlastně jen - s občasným nahlížením do papíru na stole - ztěžka opakuje ty samé fráze, které použil ve svých předchozích písemných vyjádřeních.
Na jeho nadhozenou uličku už u nás zabrali katolíci. Ti jsou spolehliví. Na Christnetu bědují nad nešťastným "ruským pravoslavným popem", který "se odvážil pozdvihnout hlas proti odsouzení členek punkové skupiny" a "vzápětí jej stihla klatba a teď žije v obavách z dalšího pronásledování a z diskreditace". Statečný pop s lahvinkou v ruce prý "už dávno upozorňoval na všechny nespravedlnosti a nepravosti v církvi" a nakonec se vztyčeným prstem zalká: "preláti diskreditují církev. Postoje vedení povedou až k jejímu rozpadu," a proto jdu ten žal zapít. (Ty citace jsou věrné a ten článek na Christnetu je takový skvost, že jej doporučuji ke čtení a pobavení; je to jako když psávalo Rudé právo.) "Jsme v menšině, ale jsme menšina myslící na záchranu té církve, která vede člověka ke spáse a lásce. Fandíme církvi, ale nesouhlasíme s institucí církve. Kdybychom ji dokázali zreformovat, vše by bylo jinak," duchaplně teologizoval chrabrý pop s nadějí, že toho řekl dost, aby to stačilo na pravidelnou dolarovou rentu, která k němu přiteče tím složitě rozvětveným penězovodem přes nějakou nevládní organizaci zabývající se dodržováním lidských práv.
A pak že Rusové nedoběhnou všechny Zápaďany. Jestliže český Honza přelstí všechny chytráky, tak ruský opilec je vždy chytřejší, než všichni američtí trumberové. Rusové totiž bravurně dokáží "zmást nepřítele a jiné hloupé zvědavce" (viz Svéráz národního rybolovu: You Tube).

V tomto světle hleďme na našeho vykutáleného "popa". Chce to přece kus inteligence, aby člověk poznal, za jaká slova je Západ ochoten tak dobře platit. A vodky budou celé bedny! Je to až neuvěřitelné, jak může být pro Rusa snadné podojit "strýčka Sama". A až pití i finance dojdou, pop si na patriarchátu klekne, padne v prach, zalká, že to tak nemyslel a že ho nějaký běs oklamal a že ve skutečnosti nikdy nechtěl přestat být pravoslavným; patriarcha něco zavrčí, uloží mu nějaké pokání někde v monastýru a jede se dál. Jednou z hlavních ruských vlastností je velkomyslnost. Konec konců ta formulace toho dopisu patriarchovi už v sobě takové náznaky obsahuje. Takže Západ je spokojen a doma není ještě nic ztraceno. Jakže se to říká o tom vlku a koze?
Schwarzenberg popa už podpořil, takže má další certifikát na almužnu: "Za Vaši odvahu a upřímnost Vám vyjadřuji hluboký respekt"*. Možná mu něco pošle i Yoko Ono či Madonna. A Plastici s Pražským výběrem by pro něj mohli udělat benefiční koncert - nejlépe v lednu na letišti humanitárního bombardéra Václava Havla**, aby to trochu připomínalo Rusko. Polonahé ukrajinské blondýnky při tom na jeho počest podříznou řecko-katolíkům zase nějaký památeční kříž. A když jsem si přečetl, že časopis Time zapsal punkerky do seznamu nominovaných za cenu "Člověk roku" a že členky skupiny byly zařazeny mezi top-100 "myslitelů roku", jsem si naprosto jist, jaké další jméno bude na oficiálním seznamu předních světových myslitelů a osobností roku. A nutno říci, že mu to v rámci parametrů, které mu nastavila vodka, myslí vskutku celkem dobře. Inu, myslitel je myslitel. Ten se neztratí.

Pozn. pod čarou

* = Pokud nám to redakce ČTK nezkorigovala, tak tuto dlouhou větu náš ministr zahraničí dokázal napsat bez pravopisných chyb, což je u něho výkon hodný zaznamenání. Většinou písemný projev tohoto kandidáta na prezidenta dopadne o poznání hůře a méně než dvě hrubky v krátké české větě nenaseká. Viz např. obrázek s jeho vlastnoručně vyrobeným volebním sloganem: "Vaše volba rozhodne pro pět celích let" (volba rozhodne na pět let, nikoliv pro pět let, a ne na pět celích let, ale na pět celých let; kdybychom se v tom chtěli vrtat, pak bychom asi trvali na slovosledu: "na celých pět let"; chtěl, abychom se zamysleli, tak jsme jen splnili jeho přání. No, devítiletku by bez reparátu asi nezvládl, ale proč se zabývat takovými prkotinami jako pravopis ministra).

** = Mimochodem ve smyslu pro ironii překonávají Češi každý jiný národ ve světě. Vezměte si jen skutečnost, že po Havlovi, který je ve světě proslulý svým "humanitárním bombardováním", si Češi pojmenují zrovna letiště. Cizinec si tak může myslet, že odtud ty Havlovy bombardéry asi startovaly. Docela by mě zajímalo, jestli ten nápad přejmenovat letiště pochází ve svém počátku od Havlových přátel nebo nepřátel. Celkové vyznění je však v každém případě specificky české.

Hlavní stránka Ambonu - standardní zobrazení všech příspěvků

Tematický přehled příspěvků Ambonu

Český pravoslavný web www.orthodoxia.cz