1242


Ambon

Pravoslavný weblog a listárna pro zveřejňování úvah, oznámení a zpráv
Určeno pro osvětu a misii

Zobrazení příspěvku č. 863: #

Administrátor --- 24. 12. 2012
Postní chvilka poezie

ANDĚL

Po nebi anděl o půlnoci letěl
a píseň tichou zbožně pěl;
oblaka, měsíc i hvězdy všechny
dojatě naslouchaly oné svaté písni.

Zpíval o blaženosti bezhříšných duchů
tam pod korunami rajských stromů;
zpíval o Bohu velikém
v chválení svém upřímném.

Duši mladičkou k nám nesl v náručí
do světa nářku a slzí bolestných.
Leč ozvěna jeho písně v duši té zůstala,
ten hlas v ní stále zní, ač slova se ztratila.

Duše pak předlouho světem se trmácí,
naplněna jsouc vždy zvláštním toužením;
umlčet přec nemohou nebeský hlas ten
duchamorné všechny zpěvy pozemské.


Michail Jurievič Lermontov (1831)


Hlavní stránka Ambonu - standardní zobrazení všech příspěvků

Tematický přehled příspěvků Ambonu

Český pravoslavný web www.orthodoxia.cz