1242


Ambon

Pravoslavný weblog a listárna pro zveřejňování úvah, oznámení a zpráv
Určeno pro osvětu a misii

Zobrazení příspěvku č. 866: #

Administrátor --- 2. 1. 2013
Zprávy z ústředí - nové chrámy v Praze

Nový chrám svaté Ludmily v Praze

Nový pravoslavný chrám svaté mučednice Ludmily v Praze byl slavnostně vysvěcen v sobotu 29. prosince 2012. Chrám se nalézá na teritoriu Ruské federace v objektu výstaviště na Sibiřském náměstí v Praze 6 - Bubenči. Pro bohoslužebné účely jej získalo "Podvorije" - Duchovní zastupitelství Ruské pravoslavné církve v České republice pod vedením prot. Mgr. Nikolaje Liščeňuka.

Svěcení chrámu vykonal z pověření Jeho Svatosti Kirilla, patriarchy moskevského a celé Rusi, vladyka Marek, arcibiskup grigorijevský, spolu s vladykou metropolitou Kryštofem a dalšími duchovními. Slavnostního svěcení prvého pravoslavného chrámu svaté Ludmily v Praze se zúčastnili kromě duchovních a věřících ze všech církevních obcí také hosté z Moskvy, Říma a Vídně. Přítomen byl mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Ruské federace pan Sergej Borisovič Kiselov. Po ukončení svěcení promluvil jak vladyka Marek, tak i metropolita Kryštof, kteří vyjádřili vděčnost všemohoucímu Bohu a poděkování představitelům Ruské federace, Duchovnímu zastupitelství Ruské pravoslavné církve v České republice, velvyslanectví Ruské federace v Praze a všem dárcům a obětavým věřícím, kteří se podíleli na jeho budování. Vladyka metropolita zvláště poděkoval Jeho Svatosti patriarchu Kirillovi za jeho otcovské pochopení pro potřeby věřících v Praze, kteří se již mnoho let nevejdou do chrámů, ve kterých se konají bohoslužby církevně-slovansky. Dále vyjádřil radost nad tím, že byl nových chrám posvěcen na památku české kněžny svaté Ludmily, prvé křesťanské mučednice všech Slovanů. Před několika lety totiž věnoval otci Nikolaji ikonu s ostatky svaté Ludmily, které naší církvi daroval vzácný pražský arcibiskup František Tomášek, s prosbou, aby se snažil zbudovat chrám k její cti. Otci Nikolaji se podařilo splnit toto přání a ikona s ostatky dnes spočívá na novém svatém chrámovém prestolu. Závěrem svého vystoupení věnoval chrámu sadu "orleců". Nakonec poděkoval arcibiskupu Markovi za jeho návštěvu a daroval mu jubilejní medaili s vyobrazením svatých Cyrila a Metoděje.

Po svěcení následovalo všenoční bdění, při kterém vladyka Marek udílel věřícím pomazání svatým olejem. Prvou svatou archijerejskou liturgii sloužili oba hierarchové následujícího dne v neděli 30. prosince.

Nový pravoslavný chrám svaté Ludmily je otevřen veřejnosti každý den podle programu. Jeho duchovním správcem se stal otec prot. Vladimír Abrosimov, velvyslanecký kněz doposud spravující chrám svatého velkomučedníka Jiřího, uprostřed areálu Ruského velvyslanectví.

K novému jubilejnímu roku 2013 má Praha 10 pravoslavných chrámů, kde se konají posvátné bohoslužby.


* * *


Nový chrám svaté Kateřiny v Praze

Magistrát hlavního města Prahy poskytl k užívání pravoslavné církvi chrám svaté Kateřiny v Praze 2 nedaleko metra "C" stanice I.P.Pavlova. Jeho zakladatelem byl císař Karel IV. "Otec vlasti", který si velmi vážil východního křesťanství a upřímně ctil svatou mučednici Kateřinu Alexandrijskou. Chrám svaté Kateřiny, nalézající se v areálu nemocnice byl několikrát přestavován. V současné době nese znaky jak gotického, tak i barokního stavebního slohu. Charakterizuje jej gotická věž a velmi bohatá barokní výzdoba.

První pravoslavná bohoslužba se v chrámu svaté Kateřiny v Praze konala v pondělí 24. prosince na Štědrý den roku 2012. Vladyka metropolita Kryštof spolu s duchovními nejprve vysvětil nový sv. prestol a celých chrám po četných úpravách. Kromě svatého prestolu, daru tachovské církevní obce, je v chrámu též vhodný ikonostas z chrámu berounského a mnoho dalších bohoslužebných předmětů, jako například sedmiramenný svícen, dar Duchovního zastupitelství "Podvorija" Ruské pravoslavné církve z Karlových Varů, bohoslužebná souprava věnovaná chrámu metropolitou Kryštofem, či ručně šité pokrývky na sv. prestol věnované monastýrem svatého Václava a Ludmily v Loučkách.

Prvé archijerejské Božské liturgie, která následovala po svěcení, se zúčastnili duchovní a věřící ze všech sedmi pravoslavných církevních obcí v Praze. Mezi vzácné účastníky patřila Její Excellence paní Daniela Anda Grigore-Gitrman, mimořádná a zplnomocněná velvyslankyně Rumunské republiky v ČR spolu s doprovodem.

Metropolita Kryštof na základě usnesení Metropolitní i Eparchiální rady předal chrám pro bohoslužebné účely bulharským pravoslavným věřícím, jejichž církevní obec vede prot. Mgr. Plamen Todorov. Správcem budovy - kostelníkem byl ustanoven pomocný duchovní jer. Mgr. Konstantin Moravenov. Chrám je otevřen pro veřejnost denně v souvislosti s bohoslužebným programem. Mimo tento program je možné si návštěvu chrámu domluvit osobně s otcem Konstantinem na tel 722 015 023, či na elektronické adrese: moravenov/zavinac/gmail.com.


* * *Panychida za metropolitu Doroteje na Olsanskem hrbitove,
konane ve vyrocni den jeho zesnuti v nedeli 30.12.
Panychidu s Jeho Blazenosti metropolitou Krystofem slouzil arcibiskup Marek
za ucasti velkeho mnozstvi duchovenstva a kozacke straze.

Hlavní stránka Ambonu - standardní zobrazení všech příspěvků

Tematický přehled příspěvků Ambonu

Český pravoslavný web www.orthodoxia.cz