1242


Ambon

Pravoslavný weblog a listárna pro zveřejňování úvah, oznámení a zpráv
Určeno pro osvětu a misii

Zobrazení příspěvku č. 869: #

Administrátor --- 10. 1. 2013
Z došlé pošty

Prot. Eugen Bakoš - Pravoslavná farnost Halže

Živý betlém - koledy
Pravoslavný dětský sbor ANHELY
Pravoslavná farnost HALŽE 2012

1. Pravoslavná farnost Halže - ANHELY 2012
http://www.youtube.com/watch?v=4Na1Q0BVLas

2. Pravoslavná farnost Halže - CHERUBÍNY 2012
http://www.youtube.com/watch?v=7V5dVIi2ndc


Hlavní stránka Ambonu - standardní zobrazení všech příspěvků

Tematický přehled příspěvků Ambonu

Český pravoslavný web www.orthodoxia.cz