1242


Ambon

Pravoslavný weblog a listárna pro zveřejňování úvah, oznámení a zpráv
Určeno pro osvětu a misii

Zobrazení příspěvku č. 879: #

Administrátor --- 4. 2. 2013
Vrtěti psem. Post scriptum

Malé ohlédnutí za miniseriálem

Obdržel jsem nějaké reakce (kladné i záporné) na studii "Vrtěti psem". Záporné se týkaly většinou skutečnosti, že byla na Ambon vpuštěna politika. Tyto výhrady uznávám, chápu je a vlastně s nimi souhlasím. Snažím se dlouhodobě držet Ambon (i sebe) od politiky, jak to jen jde. Považuji politiku za věc nečistou, protože v ní silně pracují vášně. Konec konců jsem dlouho ignoroval i probíhající předvolební kampaň - až do té doby, než jsem si povšiml, že tady už nejde zdaleka jen o politiku, ale probíhá zde nějaký významný společensko-mentální jev. A právě tento fenomén jsem se snažil ve svém psaní sledovat. Konkrétní prvky kampaně a prezentace kandidátů byly pro mne jen jakýmisi kulisami, pozadím, na němž jsem se pokoušel ukázat, jak je možno se společností "cvičit" a jak snadno lze ovlivnit lidské masy. Pak jsem chtěl ještě zdokladovat, že velká část těch, které společnost považuje za svou elitu, je přes své vzdělání, intelekt a schopnosti stejně manipulovatelná jako prostý lid.

Jádrem mé studie měla být jakási přípravka na dobu příchodu toho největšího ze všech "cool sympaťáků" a zachránců lidskosti před zdivočelým lidstvem, Antikrista. Až přijde, ať nejsme zmateni, že především celebrity, herci, umělci, režiséři, novináři, akademici, učitelky - většina z nich bude obdivně volat: "Kdo je jako on? Kdo jiný sem přinese mír, pořádek, slušnost, řád? Podívejte se, jak je skvělý! Jak umí pěkně vystupovat, jak před ním blednou všichni jeho konkurenti." Nebude to zřejmě poprvé, co nevzdělaní zemití lidé z venkova budou mít více soudnosti a zdravého instinktu než městští lidé uvyklí žít své životy v jakémsi iluzorním pseudosvětě.

Pokud jde o osoby kandidátů, mohu zde prozradit (nevím, jestli to někoho zajímá), že můj hlas nedostal ani jeden z těch dvou. Nebylo tedy mým zájmem jakkoliv do politiky vstupovat nebo volbu ovlivňovat, a je to snad zřejmé i z toho, že jsem se na toto téma ozval až pár dnů poté, co bylo o výsledku rozhodnuto.

Dovoluji si vybídnout všechny, aby se zamysleli nad tím, jak se s vůlí a myšlením společnosti pracovalo - resp. jak jimi bylo manipulováno. Jsem hluboce přesvědčen, že se nám tyto poznatky budou ještě někdy moc hodit.

Nicméně chápu, že pro část čtenářů mohlo být otravné či dokonce znechucující setkat se na Ambonu s politickým tématem. Myslím, že je mohu uklidnit. Rozhodně to není žádný nový trend, ani se nechystám k žádnému pokračování rozebírání podobných témat. Jsem rád, že je to za námi, a chystám se Ambon (i sebe) nadále držet od světského ducha co nejdále.


Hlavní stránka Ambonu - standardní zobrazení všech příspěvků

Tematický přehled příspěvků Ambonu

Český pravoslavný web www.orthodoxia.cz