1242


Ambon

Pravoslavný weblog a listárna pro zveřejňování úvah, oznámení a zpráv
Určeno pro osvětu a misii

Zobrazení příspěvku č. 884: #

Administrátor --- 21. 2. 2013
Nová politická strana v Rusku

Strana Desatera přikázání

Ustavující sjezd Ruské strany Desatera přikázání se konal v Moskvě minulou neděli 17. února. Zúčastnilo se 134 delegátů ze 45 subjektů Ruské federace, byli to křesťané různých konfesí, muslimové i židé.

"Doufám, že vaše činnost pomůže vrátit morální rozměr a Desatero přikázání do každodenní politické praxe a života naší společnosti. Věřím, že zůstanete věrni Božím přikázáním a dokážete sjednotit významné množství lidí," prohlásil na sjezdu představitel oddělení Moskevského patriarchátu pro vztahy církve a společnosti Vsevolod Čaplin.

Potěšilo jej, že strana se zakládá na Desateru, které je sdíleno různými náboženstvími a částečně i lidmi nevěřícími. Zdůraznil, že mravní normy jsou nezměnitelné, "nejsou vymyšleny lidmi a nejsou předmětem společenské dohody - jsou ustanoveny jednou a navždy".

"Potřebujeme skutečnou morální revoluci nebo kontrarevoluci. Mravní normy se musejí vrátit do politického i ekonomického života a do mezilidských vztahů," prohlásil otec Vsevolod Čaplin, představitel MP.

Představitel Duchovní správy muslimů evropské části Ruska Achmad Makarov prohlásil, že "dnes probíhá degradace mravnosti", svědectvím čehož je podle jeho názoru akce punkerek skupiny P. R. v Chrámu Krista Spasitele, která urazila nejen pravoslavné, ale "nás všechny". "Bohužel mnozí občané chápou pod "světským státem" projevy militantního sekularismu, který je nutně spojen s ničením tradičních kultur národů naší země. Samotné jedno náboženství na to nemůže adekvátně odpovědět," konstatoval Achmad Makarov.

Představitel Kongresu evropských náboženských spolků a organizací v Rusku rabín Zinovij Kogan sdělil, že jeho organizace bude spolupracovat se stranou Desatera, která dle názoru rabína, "se musí stát platformou pro dialog náboženství a pro to, aby se světští i bohabojní občané mohli cítit bezpečně".

Program strany stanoví, že hledí na Boží přikázání jako na základ své činnosti. Účastníci této politické organizace mají za cíl uvádět do života náboženské sociální učení a humanistické společenské ideály, napomáhat vyzdvižení čestných lidí do orgánů státní moci a místních samospráv, rozvíjet instituty občanské společnosti, formovat sociální a právní stát, bránit národní zájmy, bojovat s korupcí, vytvářet příznivé investiční prostředí.

Zdroj: New ru.com

P.S.
Zprávu o vzniku nové strany přinesl i server "Christnet". V duchu "nejlepších" českých novinářských zvyklostí si však realitu upravil podle svých záměrů. Zde je pár citací z jeho zprávy o vzniku strany Desatera:

"Do stranických řad prý budou mít dveře otevřené nejen stoupenci většinového pravoslaví, ale i muslimové a židé." Proč "prý"? Vždyť tam už příslušníci jiných křesťanských konfesí, jiných náboženství jsou, a to přímo mezi zakladateli. To však Christnet zamlčuje, a tak jako by se snažil vyvolat dojem, že je to jen pravoslavná akce. Za tímto účelem cituje pouze z vystoupení zástupce Moskevského patriarchátu; o vystoupení zástupců jiných náboženství ani muk. Co tím místní křesťanští manipulátoři sledují, je zjevné následující citace:

"PDZ ještě žádost o oficiální registraci nepodala, s podporou mocné pravoslavné církve ji ale podle analytiků nepochybně dostane. A to i navzdory skutečnosti, že nábožensky orientované politické strany ruské zákony výslovně zakazují." Tady už Christnet rozjíždí svou propagandu naplno. Program strany přece není náboženský, ale morální. Nebo si opravdu myslí, že zakládat mravní a morální hodnotový žebříček na Desateru už znamená "náboženskou orientaci"? Jak program upřesňuje, jedná se o morálku a "náboženské sociální učení" (čili ne věrouku!), a tudíž nikoliv o politickou činnost ve prospěch konkrétního náboženského vyznání, a už vůbec ne k jeho prosazení či vnucování! Hovoří-li demagogové z Christnetu o "podpoře mocné pravoslavné církve", která má nové straně údajně zajistit registraci, i kdyby to mělo být v rozporu se zákonem, snaží se nejspíš vsugerovat svým čtenářům myšlenku, že tato strana je propojená s Moskevským patriarchátem, resp. je jakousi jeho prodlouženou rukou a že Ruská pravoslavná církev se zřejmě skrze ni bude snažit působit v politice tak, jak jsou to zvyklí dělat katolíci.

Můžete se podívat na celý jejich článekHlavní stránka Ambonu - standardní zobrazení všech příspěvků

Tematický přehled příspěvků Ambonu

Český pravoslavný web www.orthodoxia.cz