1242


Ambon

Pravoslavný weblog a listárna pro zveřejňování úvah, oznámení a zpráv
Určeno pro osvětu a misii

Zobrazení příspěvku č. 898: #

Administrátor --- 15. 4. 2013
Poznámka k událostem těchto dnů č. 3

Rezignace metropolity Kryštofa

Pod tlakem událostí vyvolaných bulvárními médii vladyka Kryštof nabídl rezignaci ze všech svých funkcí a synod ostatních biskupů jeho rezignaci přijal.

Jako místo přebývání určil odstoupivší hlavě církve posvátný synod malý monastýr v Těšově v západních Čechách, kde už v neděli vladyka Kryštof sloužil první liturgii jako nový duchovní tohoto mnišského bratrstva.

Titul bývalé hlavy naší místní autokefální církve nyní zní: Jeho Blaženost vladyka Kryštof, emeritní arcibiskup pražský a metropolita českých zemí a Slovenska.Hlavní stránka Ambonu - standardní zobrazení všech příspěvků

Tematický přehled příspěvků Ambonu

Český pravoslavný web www.orthodoxia.cz