1242


Ambon

Pravoslavný weblog a listárna pro zveřejňování úvah, oznámení a zpráv
Určeno pro osvětu a misii

Zobrazení příspěvku č. 678: #

Administrátor --- 5. 8. 2010
Svátek cyrilometodějských pětipočetníků: Klimenta, Angelára, GORAZDA, Nauma a Sávy

Pouť na Horu sv. Klimenta u Osvětiman (tuto sobotu)

Přeosvícený vladyko, důstojní otcové, sestry a bratři, Moravané, Češi, Slováci a všichni další Národové,
ještě jednou připomínám letošní oslavu svátku sv. Sedmipočetníků na Hoře sv. Klimenta u Osvětiman v sobotu 7. srpna. Sv. liturgie začíná v 10,00 hodin, slouží vladyka Jáchym a duchovenstvo, které připutuje a bude vybaveno liturgickým rouchem (bílá, zlatá, prostě světlá barva), zatím mám avízo, že bude několik kněží. Pokud bude pršet, tak zmokneme. (Biskup a nejdůstojnější otcové se v takém případě uchýlí ke službě v přilehlé kapličce; my ostatní budeme mokří). Doprovodné atrakce ani stánky s klobásami nejsou zajištěny. Občerstvení bude takové, jaké si přineseme. Chcete-li, informujte o pouti své přátele.
V Kristu

KlimentZ webu www.pravoslavi-strilky.czDalší místopisné podrobnosti viz loňský příspěvek č. 526 (pozor, hodina je jiná).Hlavní stránka Ambonu - standardní zobrazení všech příspěvků

Tematický přehled příspěvků Ambonu

Český pravoslavný web www.orthodoxia.cz