1255


Ambon

Pravoslavný weblog a listárna pro zveřejňování úvah, oznámení a zpráv
Určeno pro osvětu a misii

Zobrazení příspěvku č. 803: #

Administrátor --- 3. 7. 2012
Pronásledování starce Efréma

Archimandrita Efrém, igumen svatohorského monastýru Vatoped, byl po návratu z Ruska uvězněn

Vloni na podzim doprovázel starec Efrém pás přesvaté Bohorodice, poprvé přinesený do Ruska z řeckého athonského monastýru. V průběhu 39 dní putování této svátosti po Rusku ji uctily více než tři milióny věřících, z toho přibližně milión v Moskvě. (Viz naše zprávy, např. v příspěvku č. 747.)

Po návratu domů byl začátkem prosince 2011 igumen Efrém zatčen a strávil 90 dní ve vězení; poté byl osvobozen na kauci 300 tisíc Euro. Efrém je v domácím vězení ve Vatopedském monastýru, kde je kontrolován a nesmí nikam odjet. Podle příkazu apelačního soudu je knězi zakázáno opustit území státu a v pravidelných intervalech se musí hlásit na policejní stanici.

Mnich byl obviněn z nezákonné výměny pozemků mezi monastýrem Vatoped a státem, což mělo způsobit vládě škodu v miliónech Euro. Jednalo se o jezero a nevyužívané pozemky, které monastýr obdržel dle rozsudku soudu a brzy poté je vyměnil za elitní nemovitosti. Igumen Efrém je jedním z více než tří desítek obviněných v této trestní kauze.

Po návratu Efréma z cesty do Ruska přijal rodopský apelační soud rozhodnutí o uvěznění archimandrity na deset měsíců s tříletým odkladem. Vrchní řecký soud - areopag - zrušil začátkem ledna 2012 toto rozhodnutí, ale Efréma neosvobodil. Kauzu nechali znovu prošetřit. Apelační soud pak otce Efréma propustil na kauci až koncem března.

Ruská pravoslavná církev podporuje igumena od okamžiku jeho zatčení. Patriarcha Kyrill se obrátil na řeckého prezidenta Karolose Papuliase s žádostí osvobodit představeného athonského monastýru z vězení. Podporu igumenu Vatopedu vyjádřili také vlivní ruští politikové a ministerstvo zahraničí Ruska s prohlášením, že věznění igumena je porušení výnosu Evropského soudu pro lidská práva.

Konstantinopolský patriarchát, pod jehož jurisdikcí jsou všechny athonské monastýry, vyzval 10. ledna Ruskou pravoslavnou církev a ostatní místní pravoslavné církve ve světě, aby se do věci uvěznění archimandrity Efréma nevměšovaly. Ruská pravoslavná církev toto prohlášení nekomentovala.

--------------

Poslední zpráva:
Igumenu Vatopedského monastýru na Athosu Efrémovi, který přivezl v r. 2011 pás přesvaté Bohorodice do Ruska, dovolili pětidenní návštěvu v Athénách, kde bude hospitalizován na soukromé klinice. O zdravotním stavu mnicha a důvodech pro lékařskou prohlídku nebylo nic sděleno.

Efrém je obviněn z účasti na provedení výměny nemovitého majetku monastýru s řeckým státem, který proběhl před několika lety. Podle verze vyšetřovatele způsobila tato výměna státní pokladně mnohomilionovou ztrátu.

BBC

+ + +

P.S.

Přikládám na toto téma dříve napsaný, ale dosud nevložený příspěvek.

Svatohorský starec Efrém, který přivezl do Ruska uctívaný pás přesvaté Bohorodice, byl měsíc po návratu na Svatou Horu Athos vsazen do žaláře.

Již delší dobu se v Řecku vede vládní kampaň proti monastýru Vatoped. Jako záminka byla použita dříve provedená výměna pozemků mezi řeckým státem a monastýrem Vatoped, kterou však iniciovali činitelé řeckého státu. Dnes je tato výměna prohlašována za nevýhodnou pro stát. Současní vládní úředníci se tak zřejmě snaží odvrátit pozornost veřejnosti od machinací vlády, která zavinila těžkou ekonomickou situaci Řeků a přivedla Řecko pod kontrolu zahraničních dozorců. Monastýr Vatoped momentálně shání finanční prostředky na opravy svých zchátralých historických budov, které byly před několika lety v tak špatném stavu, že dokonce hrozilo zřícení části těchto starobylých pokladů církevní architektury (mimochodem, na těchto opravách žijících památek svého kulturního dědictví by měl mít zájem především řecký stát, který však o ně nedbá, jak by se náleželo).

Z toho, co jsem v různých komentářích zatím četl, usuzuji, že jedna z příčin skutečnosti, kdy je dnes formálně možno zmíněnou výměnu pozemků kriminalizovat, tkví ve specifických odlišnostech řeckého práva. V Řecku např. neexistuje katastr nemovitostí, jak jej známe u nás. Vlastník nemovitosti při prodeji dokládá svá práva nabývacími listinami, což bývají v případě církevních nemovitostí starobylé listiny z monastýrských archivů, které nezřídka nesou pečeti byzantských císařů. Pravost a relevantnost těchto listin ověřuje před provedením prodeje nebo výměny soud, což se stalo v případě kauzy Vatoped. Tím sice byl umlčen první státem a novináři vyvolaný skandál, v němž byl Vatoped nařknut z falzifikace listin, jenže vzápětí se objevila nová vyfabrikovaná obvinění z podplácení státních úředníků ze strany igumena monastýru. Ta se sice také nepodařilo ani v nejmenším prokázat, ale už jsou vymýšlena nová a nová obvinění - vyšetřování stále pokračuje, kauza se vleče řadu let (začala už někdy v druhé polovině prvního desetiletí). Všemu nahrávají i některé specifické řecké zákony. Mám dojem, že veřejnosti byla v novinách předložena taková dlouhá řada lží, manipulací a polopravd, takže není moc pravděpodobné, aby se iniciátoři toho všeho stáhli s ostudou či dokonce přiznali, že obvinění byla nepodložená.
Po návratu z Ruska starec Efrém onemocněl, přesto se k němu vypravila na Svatou Horu eskorta, která ho měla na Štědrý den (2011) zatknout a deportovat do vězení. Vzhledem ke špatnému zdravotnímu stavu starce mu bylo uloženo domácí vězení. Za pár dní se však dostavila eskorta znovu a odvezla archimandritu Efréma do athénského žaláře. Vyšetřující soudce na něj uvalil vazbu s odůvodněním, že otec Efrém by mohl být na svobodě nebezpečný.

Při uvěznění jej bez ohledu na jeho zdravotní stav a stáří podrobili třicetihodinovému(!) výslechu. V jeho průběhu se na něj vyšetřovatelé prý obořili se slovy: "Tady ti Medveděv ani Putin nepomohou." Tím jen potvrdili to, co stejně všichni tušili - náhlé uvěznění starce Efréma je pomstou za přivezení svátosti pásu přesv. Bohorodice do Ruska. Vždyť obvinění z prodeje pozemků již trvalo skoro pět let a v průběhu té doby starec Efrém mnohokrát vycestoval z Řecka a zase se vrátil. Teprve po návratu z Ruska prohlásili vyšetřovatelé, že jsou zde obavy z útěku mnicha do zahraničí, a proto je prý nutno uvalit na něj vazbu.

Jak informovala světová média, klanění pásu přesv. Bohorodice se stalo demonstrací pravoslavné víry ruského lidu. Tato masová akce, která nabrala zcela nečekané rozměry, přispěla k uvědomění a sjednocení církevního lidu v Rusku. To rozzuřilo nepřátele Pravoslaví v zahraničí. Osud starce Efréma je dalším nepřímým dokladem různých podezření, která se mezi řeckým lidem šeptají ohledně "temných sil", které skrze tuto i předchozí vlády uchvátily světskou moc nad Řeckem. Zároveň je však utrpení archimandrity Efréma důkazem, jak veliký byl duchovní rozměr přivezení svatohorské svátosti do Ruska, když se za to ďábel starci takto pomstil.
Konec konců, neblaze známou akci žen - satanistek - v chrámu Krista Spasitele, jimž se dostává spontánní podpory od všech - vědomých i nevědomých - nepřátel Pravoslaví po celém světě, je nutno vnímat na duchovní rovině jako běsnění démonů, vyhnaných požehnáním pásu přesv. Bohorodice. Co všechno se stalo během pouhých pár měsíců po návštěvě bohorodičné svátosti na Rusi? Vatopedský igumen ve vězení a místo, na němž milión lidí uctíval relikvii a které bylo požehnáno blahodatnou návštěvou ostatku z oděvu Panny Marie, bylo znesvěceno. Je potřeba nějaké názornější ilustrace zloby podnebeských mocností zla?

Podle principu "vše zlé je k něčemu dobré" má však i široká západní podpora satanistkám svůj význam - přispěla nám k rozpoznání "kdo je kdo"; a nejde tu jen o politiky, jimž na chvilku spadla maska politické korektnosti a diplomaticky neutrálních projevů, ale i o běžné lidi, kteří do této doby byli zcela vlažní, resp. lhostejní, k ruskému pravoslaví a až tato kauza je přiměla k tomu, aby se projevili a vybrali si, kam patří. Tak to má být - duchovní Kristův meč už dva tisíce let prochází lidstvem a odděluje jedny od druhých. "Nemyslete si, že jsem přišel na zem uvést pokoj; nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč," pravil Pán (Mat 10,34). Bylo by špatným duchovním vysvědčením pro některou z našich pravoslavných církví ve světě, kdyby přestala být tím mečem, který nutí každého, aby si vybral, aby provedl svou volbu. (Jen na okraj: ne všichni Češi slepě podporují "svobodu slova" pro ďábla; ve vysílání Českého rozhlasu se objevil příspěvek, který se odvážně pokouší nahlédnout tento případ objektivnější optikou.)
Před řeckou věznicí průběžně demonstrovali pravoslavní křesťané. Starce chodili do vězení navštěvovat biskupové Řecké pravoslavné církve, proti níž je nyní ze strany vlády též vedena kampaň a restrikce (např. byl uvalen zákaz na provádění nových kněžských svěcení /později změněn na drakonický princip "jeden nový kněz povolen výměnou za odchod deseti starých"/; noviny vytvářejí různé skandály; je patrná snaha naladit alespoň část veřejnosti nepřátelsky vůči církvi) a řecká vláda si nepokrytě brousí zuby na církevní majetek. Za svého starce se postavilo celé mnišské bratrstvo svatohorského monastýru Vatoped, které prohlašuje vznesená obvinění za absurdní.

Velice zajímavé je chování Konstantinopolského patriarchátu, které - myslím - ani nepotřebuje komentář. I v tomto případě se nejspíše stává zjevným, k jakým silám a mocnostem náš "první mezi rovnými" patří, ke komu se hlásí a komu slouží.

Starec Efrém ve vězení požádal o samostatnou celu, aby si mohl plnit své kněžské a mnišské duchovní povinnosti. V této věci mu vyšla správa věznice vstříc.


Hlavní stránka Ambonu - standardní zobrazení všech příspěvků

Tematický přehled příspěvků Ambonu

Český pravoslavný web www.orthodoxia.cz